హైదరాబాద్ ఈవెంట్స్ అందమైన భామల రాంప్ వాక్ !

తెలుగు న్యూస్ టుడే ➤ గ్రేటర్ మాదాపూర్ ఇనార్బిట్‌మాల్‌లో ఆదివారం హైదరాబాద్ ఈవెంట్స్ ఇండస్ట్రీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఫ్యాషన్ షో అదరిపోయింది. అందమైన భామలు ర్యాంపుపై హొయలొలికించి యువకుల మనసు కొల్లగొట్టారు.

Leave a Comment